แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 60 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 60สตง. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรุปคำวินิจฉัย Facebook ประกาสเจตจำนง เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยง ลิงค์หน่วยงานภายใน ลิงค์หน่วยงานราชการคมนาคม ทช.หมอทาง