ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.ตรัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบรรเทาและแก้ไขปัญหาเนื่องจากภัยแล้ง วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:29
สทช.16 ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:28
บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานจราจรสงเคราะห์ สายทาง พจ.๒๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ – บ้านบางไผ่ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:24
สทช.16 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:18
สทช.16 เข้าร่วมรับฟัง เสวนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2560 วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:17
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพันธ์เกษม ไหลสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกราบไหว้สักการะพระพรหม ณ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นศิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:13
แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทาง วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:11
นายตุล ศรีบุรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงปกติดำเนินงานบรรเทาหลุมบ่อทางเลี่ยง สายทาง นว.๓๐๑๖ -บ้านมาบมะขาม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:09
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพันธ์เกษม ไหลสกุล พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ วัดสวนธรรมภูสมะ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:07
ขทช.พิจิตร สานนโยบาย ทช.ช่วยภัยแล้ง แจกน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่่สายทาง พจ.5037 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล-บ.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร วันจันทร์,24 เม.ย. 2560 - 16:06

Pages