ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 16:03
ขทช.พิษณุโลก ดำเนินการสำรวจถนนหลังเกิดสถานการณ์อุทกภัย วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 16:01
ขทช.พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมปะหลุมบ่อถนน สาย พล. 2015 และ 2036 วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 16:00
ขทช.พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมถนนปะหลุมบ่อ วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 15:59
ขทช.อ่างทอง เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 15:50
ขทช.อ่างทอง เตรียมความพร้อมโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 15:41
บทช.วังสมบูรณ์ เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 15:34
ขทช.สระแก้ว เข้าดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสองข้างทาง วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 15:27
คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.ในเขตพื้นที่ สทช.7 วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 15:16
บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ สายทาง พจ.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านวังปลากราย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 11:38

Pages