ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ภาพรวมสายทางของกรมทางหลวงชนบท ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น วันศุกร์,13 ม.ค. 2560 - 09:59
ภาพรวมสายทางของกรมทางหลวงชนบท ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น วันพฤหัสบดี,12 ม.ค. 2560 - 13:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันอังคาร,10 ม.ค. 2560 - 15:49
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส วันอังคาร,10 ม.ค. 2560 - 14:10
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันอังคาร,10 ม.ค. 2560 - 13:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯคร้ังที่ 1 สทช.16 วันศุกร์,06 ม.ค. 2560 - 09:54
ประกาศรับสมัคร ต.นายช่างโยธา ส.9 วันพุธ,04 ม.ค. 2560 - 14:09
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาตำแหน่งวิศวกรโยธา วันศุกร์,30 ธ.ค. 2559 - 16:50
แจ้งเวียน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด วันพุธ,28 ธ.ค. 2559 - 13:09
ดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน วันพฤหัสบดี,22 ธ.ค. 2559 - 11:26

Pages