แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 60 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สตง. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรุปคำวินิจฉัย Facebook ประกาสเจตจำนง  หน่วยงานภายใน ลิงค์หน่วยงานราชการคมนาคม ทช.หมอทาง